Kunst en cultuur staan door forse bezuinigingen onder enorme druk. De culturele kaalslag brengt spannende tijden vol onzekerheid en dwingt om met een andere blik naar de toekomst te kijken. T.r.a.s.h. heeft vanaf 2012 de ANBI CI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling Culturele Instellingen) ontvangen. Als u van de performances geniet en graag wil blijven genieten, kunt u nu voordelig T.r.a.s.h. een steuntje in de rug bieden.

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor schenkingen aan culturele instellingen opgenomen. Een donatie gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane schenking in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Lees meer op de website van de Belastingdienst.
Meer weten over en de mogelijkheden tot? Stuur een e-mail naar Turn on JavaScript!.